Използването на Мотивационно интервюиране

Център за психологична подкрепа Петра организира през 2023 г. поредица workshop на тема: 

Използването на  Мотивационно интервюиране

с обучители Кирил Бузгунов и Георги Василев

Първата тема е

 Мотивационно интервюиране и тревожностите

с Кирил Бузгунов

На 1 април 2023 от 10 до 16 часа с цена 130 лева. Всеки участник ще получи реални умения и удостоверение за участие.

Въпроси и записвания на телефон 0885447334.

Тревожностите, както клинично изразени като тревожни разстройства, така и под прага на клиничното, са една от най-често срещаните терапевтични заявки. Макар да са разработени множество структурирани подходи за работа с тревожности и често те да са подценявани като проблематика, някои сериозни проблеми в работата с тази тема остават. Такива са трудността за поведенческо активиране при хора, които са базово тревожни, подценяване на проблема, преживяване за неразбраност от другите (в това число и терапевта), което затруднява установяването на подкрепяща връзка и други.
Тренингът  цели по практически и теоретичен начин да представи възможностите за използване на Мотивационно интервюиране при клиенти с тревожности. Фокусът е върху следните проблеми:

–         Създаване на терапевтична връзка

–         Справяне с началната тревожност и отговор на деликатни (често неизказани) въпроси

–         Увеличаване на вероятността за спазване на терапевтичните уговорки

–         Интегриране с други терапевтични подходи

Тренингът е насочен към специалисти в сферата на хуманитарните науки. Не е задължително предварително обучение по Мотивационно интервюиране.

Обучителни методи: презентации, демонстрации, дискусии, ролеви игри.