Игрите

Трябва ли да играем с децата? Кога, колко  и на какви игри? Важни ли са игрите? Играта е основно занимание на детето, в нея то се подготвя за своите бъдещи дейности. В нея, то се подготвя за своите бъдещи дейности. В играта детето опознава света, учи се да се забавлява. Опознава себе си, родителите си и света, който го заобикаля. Докосва се до света на възрастните. Учи се да създава правила и да ги спазва. Учи се на доверие и отговорност. Учи се да губи, да печели и да се справя.
Ние сме добри родители, но сме уморени, претоварени с милион важни отговорности. Работим стотици часове, решаваме сложни задачи. Даваме най-доброто от себе си, понякога и повече.
На фона на цялата тази себе отдаденост се случва детето да бъде нервно, избухливо, да плаче без видима причина, да изисква твърде много и да ни предизвиква с поведението си.
В играта с детето може да намерим всички отговори. Можем да създадем всички важни умения. Чрез играта опознаваме по-добре детето си. Най-хубавото е, че ако не знаем как да си играем с него то може да ни научи, ако му дадем възможност.Нужно е само да откраднем един час в деня в които да бъдем 100% само с детето си, без телевизор, без телефон, без компютър. Така ще бъдем до детето си в най-важните уроци.