Знанието няма цена

Един кораб се повредил и го изкарали на док, да го ремонтират, но се оказало, че никой не може да разбере къде точно е повредата. Колкото и майстори да викали – никой не успявал да я открие.

Сетили се и извикали един стар майстор. Той гледал дълго кораба, оглеждал го от началото до края… стоял пред него… по едно време взел чук и ударил с него и казал:

– Ето, тук трябва да ремонтирате, тук е повредата! Това ще ви струва 1 000 000 долара!

– Ама как 1 милион – възмутили се собствениците. – Та ти нищо не направи, само удари с чука си един път.

– Да, вярно е това, ударих един път с чука. – Отвърнал майсторът. – Ударът с чук струва 1 долар, но останалите пари са за това, че знам къде да ударя!