За Страха с любов

Дора Добрева

Страхът е една от основните емоции заедно с радост, гняв, тъга.

Страхът е сериозен фактор за психичното здраве.

Темата е широко дискутирана както сред хората,

сред специалисти от различни научни сфери.

Много често темата за страха и темата за тревожността се преплитат. Страхът кара човек да се фокусира върху определена заплаха или обект, докато тревожността няма конкретен фокус.В различните етапи от живота си човек се страхува от различни неща.

Малкото дете се страхува от непознати шумове, предмети и хора.

По-късно детето започва да се страхува от опасности от средата като бури, гръмотевици, замърсявания, болести, смърт, война, наркотици.

В юношеството започват да се появяват страховете, характерни за възрастните, свързани с взаимоотношенията със семейството и приятелите.

Има и известни различия по начина по които мъжете и жените се страхуват.

Страхът е защитна реакция, но може да се превърне в голям проблем.
Може да засегне всичко, което правим, мислим, говорим.
Може да повлияе на всяко наше решение, на всяка наша реакция,
тогава страхът вече не ни пази, а ни подчинява и управлява.
За да се справим със страха може би е необходимо да го опознаем!?
Трябва да изследваме страха, да си изясним от какво точно се страхуваме, да се опитаме да проумеем, какво точно ни причинява страха, как влияе върху живота ни, върху нещата за които носим отговорност.
Едно петнадесет годишно момиче ме научи,
че мога да се отнасям към страха като към учител.
Може да не е мой враг, а мой учител, да ме учи да живея по-истински.