Доверието в моя живот

Работилница за щастие:

Темата:

Доверието в моя живот.

21 април 2018 г.

Гостуваме на Калоферските войводи

https://www.kaloferskitevoivodi.com/

Започваме веднага след обяд. Обядваме в 12 часа

Ще поиграем на открито, ще се порадваме на Калоферския балкан и

ще поговорим за история.

Ще потърсим значението на доверието в нашия живот.

Ще се запитаме какво е толкова важно на движението Подчинение?

Движение ли е подчинението?

И разни други  неща, за да бъдем по-спокойни,

по-уверени и по-щастливи.

Цената за нощувката, храната и таксата е 90 лева

За записвания и въпроси

0888144877

Дора Добрева