Да си носим кръста

Един човек  се оплакал, че кръстът, който носел, бил много тежък. Господ чул и  рекъл: – Разбрах, че се оплакваш от твоя кръст и затова реших да ти дам възможност, да си избереш сам кръста, който да носиш.  Въвел в една голяма зала и му рекъл: – В тази зала има големи и малки, златни и сребърни, железни и каменни кръстове, избери си един и той ще бъде новият ти кръст. Човекът като ходил, разглеждал и пробвал. Един му бил тежък, друг много дълъг, трети му убивал. Накрая намерил един кръст, който му пасвал точно, не му убивал, не го спъвал и не бил много тежък. И човекът казал : – Този кръст искам. – Това е кръстът, който ти носеше досега, този кръст бях ти дал – рекъл Господ.