Група Нарцис

Добър вечер, аз съм Дора. Уморено ми е тази вечер. Уморено ми е и доволно. Работихме доста и съм доволна. Вчера в център за психологфична подкрепа Петра се проведе първото обучение на млади психолози. Дадох много или дори всичко и знам, че всеки си взе кой колкото можа, а не беше малко. Много ме зарадва, че те искаха още. Нямаше умора и никой не си тръгна по-скоро. А за мен това беше подарък, да работя с колеги, който иска да знаят повече и да могат! Да беше трудно! Това, което аз разбрах е че те вече знаят колко много знаят и колко много още е нужно да научат и видяха колко е дълъг пътя между знанието и моженето.

А днес!? Днес беше ден безкрай. Днес се проведе среща на група Нарцис. Така се нарекоха сами преди няколко месеца. Група за подкрепа за хора със зависимо поведение.  И днес поработихме здраво. Търсихме, намирахме и прекосявахме границите на комфорта си.

Съгласихме се, че ако искаме да се променяме и да се развива ме е нужно да правим трудни за нас неща или поне са трудни в мислите ни.

Изяснявахме какво е асертивност. Как да се заявяваме и отстояваме и да зачитаме правата на другите. И така разбрахме, че когато трупаме, трупаме гняв, обида, страх и потискаме нарушената ни несправедливост сме склонни да  избухнем и да нараним, точно когато не е нужно и точно върху някой който обичаме и не е заслужил.

Поиграхме и даже малко се посмяхме. Чертахме по пода и със завързано очи решавахме казуси и беше забавно и доста полезно.

Благодарна съм! Благодаря на Детелина че е част от моето цяло Аз! Благодарна съм на всеки доверил ни се и седнал в кръгчето в стаята с надпис: Групова терапия!

Уморено ми е тази вечер, доволно и много благодарно!

Дора Добрева

4.10.20