Група за тревожностти

Здравейте приятели, Благодаря ви за доверието, което ми гласувате.

През 2015 година групата за тревожност продължава своята работа. Срещите ще се провеждат във вторник от 18 часа. Първия работен вторник 6 януари, от 18 часа каня всички участвали някога в групата на среща. Ще се видим, ще се споделим, ще се усмихнем и ще продължим на пред. Очаквам ви.

Групата за тревожност работи вече три години. Това е група, която според потребността на участниците е терапевтична група или се превръща в група за подкрепа. Полезна е за хора в различни тревожни състояния или психологични кризи. Методите, които се използват в работата на групата са взаимствани от Позитивната психотерапия и Когнитивно поведенческата терапия. Използва се приказкотерапия, транскултуралния опит както в самата група, така и опита от различните култури на изтока и запада. Групата е крайно отворена и всеки може да посети сбирките ни когато има желание за това. Продължителността на една среща е 90 минути, а таксата е 10 лева. Насочващите теми се обявяват няколко дни по-рано и така всеки знае посоката, в която ще върви работата. Целта на груповата работа е не да се създаде екип или да станем приятели, а всеки да намери отговора на своите въпроси и своите затруднения. В груповата работа всеки участник има възможност да си взаимодейства както с психолога, така и с останалите участници. Групата е защитена среда, в която има правила за  конфиденциалност, за условия, в които всеки може спокойно да изрази себе си, не се допускат оценки и критики, могат да се експериментират нови поведения без страх от негативни реакции от другите и в същото време получаване на истинска обратна връзка от другите членове на групата.

Участието в групова психотерапия дава възможност по-бързо да се усвояват нови знания за себе си, да се пробват нови поведения, да се разглежда пълноценно собствената реалност, по-лесно да се приема света на другия и стъпка по стъпка да се вървим към един по-спокоен, по – удовлетворени и щастлив живот.

С уважение Психолог Добрева.