Вълшебни взаимоотношения

Ден 3

Вълшебни взаимоотношения

  1. Повтаряме трите стъпки от Упражнението по вълшебство №1: Изброяване на благословенията: правим списък с десет благословения. Записваме си защо сме благодарни. Прочитаме списъка, като след всяко благословение произнасяме: благодаря, благодаря, благодаря. И се изпълваме с възможно най-дълбоката благодарност за този дар в живота си.
  2. Изброяваме три от най-близките си взаимоотношения и събираме снимки на тези хора.
  3. Държим снимките пред себе си, записваме си на тефтер или на компютъра пет неща, за които сме най-благодарни за всеки от тези хора.
  4. Започваме няколко изречения с вълшебната дума благодаря, като добавяме името на човека и конкретно за какво сме му благодарни.
  5. Носим трите снимки със себе си или ги слагаме на място, на което да ги виждаме често. Поглеждаме ги поне три пъти, говорим с човека от снимката и му благодарим.
  6. Довечера, когато си легнем, вземаме вълшебното камъче в ръка и  благодарим по отношение на най-хубавото нещо, което ви се е случило днес.