Български психолози на авторитетна международна конференция в Малага

Български психолози са сред избраните за авторитетна международна конференция в Малага

В периода  11.03-14.03.2015г. в Малага, Испания ще се проведе XV-тата конференция на Европейската федерация на терапевтичните общности, в която ще вземат участие и малцина избрани психолози от България, сред които и Дора Добрева.

Главната тема ще бъде “Насърчаване на интегрирания модел”.  Целта на конференцията е дискутиране, изучаване и споделяне на ефективните модели и методи на настоящите Европейски терапевтични общности. Основният фокус ще бъде върху хората, злоупотребяващи с наркотици – от традиционните перспективни подходи до новите адаптирани подходи и бъдещи промени.

Конференцията включва:

 • Практики в терапевтичните общности, основани на доказателства. Оценка. Иновации.
 • Работа с конкретни групи в терапевтичните общности: тийнейджъри, майки с деца с издръжка, лица в затвора, етнически малцинства,  двойствена патология, пенсионери и т.н.
 • Образователна перспектива, обучение в социални умения и артистични дейности в Терапевтичните общности.

Първият ден на конференцията  ще започне със специално посрещане , което включва  шоу, изпълнявано от резидентите на Терапевтична 0бщност Proyecto Hombre Malaga.

На втория ден ще се проведе дискусия на тема – “Преглед на променящата се Терапевтична общност – Phoenix Futures (UK). На него ще присъстват:

 • Президентът на Европейската федерация на терапевтичните общности  – Роуди Йейтс (Rowdy Yates) – (Великобритания) – Научното обяснение на подходите на Терапевтичната Общност за творчество и работа в специализирани области.
 • Президентът на Обучителната комисия на Пройекто Омбре (Proyecto Hombre)  – Педро Педреро (Pedro Pedrero) – (Испания) – Пройекто Омбре, 25 години от терапевтичните и обучителни предложения за лечение на зависимости и социална реинтеграция.
 • Изследователски Институти за Национално Развитие (САЩ) представен от Георг Де Леон (George De León) –– Терапевтичната общност днес: изменения, модификации и предизвикателства.

На третия ден ще се проведе дискусия на тема: Терапевтичната общност като креативно, ефективно и иновативно средство за увеличаващото се объркано население. На него ще присъстват:

 • Университета Гент (Белгия)  представен от Ерик Брейкарт (Eric Broekaert)– Изкуството в терапевтичната общност.
 • Президентът на Федерацията на терапевтичните общности в Латинска Америка /ФТОЛА/ (Чили) – Хуан Паласиос (Juan Palacios) –Изглед към бъдещето: обучение и сертифицирани програми на ФТОЛА.
 • Фондацията на мира (САЩ)  представена от Ная Арбитър (Naya Arbiter) – Промяна на живота чрез нулеви загуби.
 • Университета Чалз (Чешка Република)  представен от Камил Калина (Kamil Kalina) – Ефектите от Хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието (ХРНВ) върху процеса и резултата от лечението в Терапевтичните Общности в Чешка Република – допълнително обучение.

На четвъртия ден ще се проведе заключителна дискусия на тема: Приемане на Терапевтичната Общност в бъдещето: Нови Идеи, Нови Връзки и Стари Проблеми. На нея гости ще бъдат:

 • Ръководителят на Отдел “Профилактика, лечение и рехабилитация” към  Службата на ООН за наркотиците и престъпността (Австрия) – Игор Кутсенок (Igor Koutsenok) . Най-често срещаните методологии за пристрастяването и лечението на зависимости.
 • Президентът на Интернационалното дружество по медицина на пристрастяването – Грег Бънт (Greg Bunt) – (САЩ) – Партньорство на терапевтичните общности с интернационалното дружество по медицина на пристрастяването.
 • Фондация на Мира (САЩ) представена от Род Малън (Rod Mullen)  – Възобновяване на терапевтичната общност.

Конференцията включва и устно изложение на презентации на различни теми, представени от организации от Испания, Полша, Великобритания, САЩ, Колумбия, Холандия, Гърция, Белгия, Ирландия, Израел, Австралия, Чешка Република, Италия и Франция.

За повече информация на https://eftc-congressmalaga2015.com/