Бумът НА АМфЕТАМИНИ

Бумът НА АМфЕТАМИНИ

Какво е амфетамин?

Amphetamine е нелегално вещество, което може да бъде приемано по различни начини, включително инжектиране и пушене. Употребяващите за първи път обикновено изпитват силен „rush“ (тласък) след приема. С повишаване на дозата настъпват еу­форичните ефекти наред с понижението на апетита и халюцинациите.

Тази дрога се категоризира като предизвикващ зависимост стимулант. Тази дрога е толкова пристрастяваща, че на употребя­ващите са налага да се лекуват в рехабилитационна програма с продължителен престой. Редовната употреба на амфетамини влияе на централната нервна система и различни структури в мозъка. Терапевтичните програми се опитват да преодолеят зависимостта към амфетамини и да прекратят употребата преди да бъдат засегнати тези мозъчни структури. Някои популярни улични названия на амфетамините са: спиид, кристал, тина, стъкло, мет или айс.

 

КАК СЕ УПОТРЕБЯВАТ АМФЕТАМИНИТЕ?

Amphetamine може да бъде смъркан, поглъщан, инжектиран или пушен. Пушенето и инжектирането води до силен „тласък“, “кик”, който продължава няколко минути. Смъркането или гълтането на амфетамин не дава толкова интензивен „кик”, а по-скоро предизвиква еуфория и усещане за енергичност.

Пушенето на амфетамини става обикновено посредством стъклена лула или на алуминиево фолио. Тези методи са известни като “прследване на белия дракон“ или „кудкудякане“. Увреждането на белите дробове е документирано при продължително излагане на амфетамини чрез пушене. Поради тази опасност рехабилитацията в терапевтична програма се препоръчва на все­ки, който е пристрастен към този вид вещества.

Инжектирането е по-опасен начин за прием на амфетамини. При него използващият обикновено разтваря праха и      го слага в малка спринцовка. Най-честите рискове включват инфекции, хепатит или СПИН при използването на общи и неправилно стери­лизирани игли. Лечението е възможно в рехабилитационна програма.

 

Признаци/симптоми при употребата на Amphetamine

Някои от признаците са:

 • Липса на апетит
 • Еуфория
 • Гадене, повръщане
 • Раздразнителност
 • Инсомния
 • Разширени зеници
 • Диария
 • Разговорливост
 • Напрегнатост, енергичност
 • Цялостно потене
 • Панически атаки, параноя
 • Повишена физическа активност
 • Хипертермия
 • Тремор
 • Намалена нужда от сън
 • Повишено кръвно налягане

Ефекти на Amphetamine

Дългосрочните ефекти от употребата на amphetamine включват:

 • Халюцинации, параноя, налудности
 • Нару шения в настроението
 • Повтарящи се движения
 • Инсулти
 • Зависимост
 • Тревожност
 • Агресивно поведение
 • Загуба на тегло
 • Депресия
 •  Разпад на зъбите
 • Мозъчни увреди
 • Разпад и късане на мускулни влакна
 • Бъбречна недостатъчност
 • Повишено кръвно налягане и сърдечна честота
 • Смърт

Употребата на amphetamine може да бъде особено опасна. При прием на големи дози могат да настъпят конвулсии и повишаване на телесната температура. Смъртта може да настъпи в някои случаи като резултат от токсичните ефекти на тези вещества. Терапевтичните центрове предлагат при този вид зависимост с цел намаляване на смъртността при този вид употреба.

“Институт за екология на мисленето”

e-mail: phoenix_house@abv.bg

www.cognitive-therapy.org; www.phoenixhousebg.com

Обади се сега, за да говориш с наш консултант:

тел. 02 962 35 84

за София и страната 0887563028

за Пловдив 0898504177

В условията на пълна конфиденциалност.