Ако не ти е ден, ти е нощ

Угризения. Потънал в хронично отегчение.

В мъчения – безсмислени. Без повод. Необмислени…

Слънце – напрежение.

Хора – непоносимо отвращение.

В меланхолия потънал, в нелогични опасения.

Контрастиращи вечни проявления

на „светлите“ прояви на живеещите

в дните на забързаните задължения.

Отегчение през дните.

Хармонични трепети полазват през нощите.

Очаквано, макар и несъзнателно обмислено,

обзема те едно спокойствие във мислите..

И.К. на 2? години