Страхът от свързване

Поради плашещите и болезнени преживявания в миналото чувстваме, че емоционалното и интимно свързване с другите е опасно. Преживяванията ни в живота са оставили в нас чувството, че светът не е […]

Страховете, които ни пречат

Страховете определят как мислим, как се чувст­ваме, как действаме и как се отнасяме с другите. Те пораждат силни чувства като гняв, тъга и безпокойство. Дори и когато изглежда, че имаме […]

Детството – основен фактор за формиране на личността

Помогнете на детето да разбере,че е обичано. Помогнете на детето да развие своите способности. Насърчете интереса на детето към света. Урок по щастиe Вървял по пътя си един мъдрец, любувал […]