Глухата съпруга

Един човек се обажда на домашния си лекар. – Рикардо, аз съм, Хулиан. – О, здравей! Какво има, Хулиан? – Ами виж, обаждам ти се, защото се притеснявам за Мария. […]

Поглеждал ли си някога вътре?

Един просяк седял край пътя повече от тридесет години. Един ден край него минал непознат. – Да имаш малко дребни? – смънкал просякът, протягайки по навик старата си бейзболна шапка. […]

Среща в парка

Красива история за любовта, каквато можеше да бъде… – Бабо, кой беше този мъж? – Никой. – Никой? И откога Никой прави такива хубави, макар и доста старомодни поклони пред […]

Приказка за учителя и зидаря

Живели някога в едно затънтено градче двамина старци. Единият цял живот бил зидар, а другият учител. И, както всички нормални дядковци, често се срещали на раздумка и кротко си подкарвали […]

Индийска легенда за жената

Когато Тващри (индийският бог, създател на живата и мъртвата природа) създаваше света и мъжа, изчерпаха се всичките му материали и той не знаеше от какво да създаде жената. И Тващри […]

Носиш ли миналото със себе си?

Двама монаси вървели по кален път. Валял силен дъжд. Като стигнали до завоя видели красиво момиче в копринено кимоно, което не можело да прекоси огромна локва на пътя. Единият монах повикал момичето, […]

И това ще мине…

Имало някога един могъщ цар, който управлявал в далечна страна. Бил добър владетел, но имал един проблем: в него сякаш живеели две личности. Понякога се събуждал възторжен, ликуващ и щастлив. […]