Едно не прочетено писмо

Евелина Димитрова

Не ми харесва да живея с човек, който не харесва живота си. Не ми харесва да споделям живота си с човек, който се е нагърбил с всички други, но не […]

Неизпратено писмо

Евелина Димитрова

Благодаря ти! Благодаря, че ме научи да бъда сама. Благодаря, че ми показа, че мога да бъда принцеса, не заради принца до мен, а защото съм! Благодаря, че мш научи […]

В полунощ

Евелина Димитрова

Лятната нощ се спусна над моя живот. Случайна среща сътбата планира. Аз гледам живота в очите, припомням си усмивките на хората. Спомням си дните преди нощта. Спомням си празнотата в […]